AKSEL BERTELSEN
Forfatter til bøgerne:
Statistik med matematik
Genetiske fodspor
Tre dage hos Galileo
Når matematikken slår rødder
Agnesis algebra
Matematik i middelalderen
Videnskabelige artikler
Om Aksel Bertelsen
E-mail adresse: aksber@gmail.com